ظرفیت دانشگاه فرهنگیان ۳۰هزار نفر خواهد بود

بازدید: 519 بازدید

❌معاون امور آزمون های سازمان سنجش:

📌 امسال در دفترچه انتخاب رشته، مجموع ظرفیت رشته پزشکی و دندان پزشکی13161 نفر و ظرفیت فرهنگیان بیش از 30 هزار نفر خواهد بود

📌ظرفیت دقیق فرهنگیان 1402

30 هزار و 4 نفر// 30.004