اعلام نتایج مدارس نمونه دولتی

بازدید: 495 بازدید

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی بر روی سایت my.medu.ir قرار گرفت.

🔹به اطلاع کلیه دانش آموزان شرکت کننده در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی نهم به دهم می رساند: هم اکنون نتایج آزمون نمونه دولتی دهم بر روی سایت my.medu.ir قابل مشاهده می باشد.

☑️مراحل دیدن نتایج:👇

▫️ورود به سایت my.medu.ir

▫️انتخاب نقش: دانش آموز

▫️انتخاب ایرانی یا اتباع بودن

▫️نام کاربری: کدملی دانش آموز

▫️رمز ورود: سریال شناسنامه(۶رقمی)

▫️کدامنیتی: همانجا خود سایت نوشته

▫️نتایج نمونه دولتی