ظرفیت ۶۳ درصدی پذیرش زنان در «استخدام آموزگار»

بازدید: 451 بازدید

مشاور وزیر و مدیر پروژه‌های استخدامی وزارت آموزش و پرورش:

▫️در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از آموزگاران ابتدایی زنان هستند، درحال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد از آموزگاران مقطع ابتدایی ما مردان هستند.

▫️بنایمان بر این بوده که آموزگاران در دوره اول ابتدایی خانم‌ها باشند اما آموزگاران دوره دوم ابتدایی پسران، خانم نباشند، با این حال به دلیل کمبودی که در بحث نیروی آقا داریم در حال حاضر در دوره دوم ابتدایی پسران نیز خانم‌ها در حال تدریس هستند.

 ‏

▫️ ‏امسال ظرفیت پذیرش در استخدام آموزگاری برای آقایان حدود ۳۷ درصد و برای خانم‌ها ۶۷ درصد است.