ترتیب پرشدن رشته های تجربی

بازدید: 820 بازدید

⭐️ترتیب حدودی پرشدن رشته های تجربی بدین صورت است هرچند علایق و اولویتها فرد به فرد تفاوت دارد

1-دندانپزشکی | پزشکی | بیوتکنولوژی پیوسته

2-داروسازی

3-فیزیوتراپی

4-بینایی سنجی | پروتز دندانی | دامپزشکی

5-توان بخشی ها | شنوایی سنجی | تغذیه

6-پرستاری | رادیولوژی (پرتو) | سلولی مولکولی

7-اتاق عمل | علوم آزمایشگاه و …