ادعای معاون سنجش: فروش ۵ هزار و ۵۰۰ ابزار تقلب در کنکور توسط یک باند!

بازدید: 6 بازدید

🗣مروتی، معاون آزمونهای سازمان سنجش در یک برنامه تلویزیونی گفت:

🔸خانواده ها بدانند که در پی کشف یکی از شبکه های تقلب در لب تاپ فرد دستگیر شده آماری به دست آمد که ۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه الکترونیکی متصل به اینترنت که برای تقلب در کنکور به کار می رود به خانواده ها و داوطلبان فروخته شده است.

🔸با وجود بیش از ۲ هزار حوزه فرعی ما احتمال می دهیم که برخی از داوطلبان این وسایل را همراه داشته باشند بنابراین با بازرسی بدنی و دستگاههای آشکار ساز سعی در کشف آنها داریم.