15 فروردین 1401

امتحان نوبت دوم مطالعات اجتماعی هشتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

14 فروردین 1401

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

10 فروردین 1401

امتحان خرداد ماه زبان انگلیسی هشتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

14 بهمن 1400

آزمون مستمر فروردین ماه زبان هشتم + پاسخنامه

26 دی 1400

نمونه سوال درس 5 تا 8 عربی هشتم + پاسخنامه

26 دی 1400

نمونه سوال درس 6 تا 7 عربی هشتم + پاسخنامه

27 آذر 1400

آزمون نوبت اول تفکر و سبک زندگی هشتم + پاسخنامه

21 آذر 1400

آزمون فصل هشتم علوم هشتم + پاسخنامه

18 آذر 1400

آزمون فصل هفتم علوم هشتم + پاسخنامه

14 فروردین 1400

آزمون نوشتاری نوبت دوم زبان انگلیسی هشتم

14 فروردین 1400

امتحان زبان هشتم نوبت دوم

14 فروردین 1400

سوالات خرداد ماه زبان هشتم