26 آذر 1400

آزمون آذر ماه فارسی سوم درس 6 و 7 + پاسخنامه

26 آذر 1400

آزمون آذرماه ریاضی سوم فصل 3 + پاسخنامه

21 آذر 1400

آزمون نوبت اول علوم سوم + پاسخنامه

21 آذر 1400

آزمون نوبت اول فارسی سوم + پاسخنامه

21 آذر 1400

آزمون نوبت اول ریاضی سوم + پاسخنامه

15 اردیبهشت 1400

سوالات درس به درس اجتماعی سوم

15 اردیبهشت 1400

امتحان نوبت دوم ریاضی سوم

14 اسفند 1399

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی فصل های 1 تا 6

14 اسفند 1399

نمونه سوال مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی دروس 1 تا 18

14 اسفند 1399

نمونه سوال علوم سوم ابتدایی دروس 1 تا 12

14 اسفند 1399

نمونه سوال هدیه های آسمان سوم ابتدایی دروس 1 تا 15

21 آذر 1398

نمونه سوال امتحانی اجتماعی پایه سوم دروس 1 تا 3

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0