15 فروردین 1401

امتحان نوبت دوم مطالعات اجتماعی هشتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

14 فروردین 1401

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

22 بهمن 1399

نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی پایه هشتم

5 بهمن 1399

نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم