16 فروردین 1401

امتحان نوبت دوم مطالعات اجتماعی هفتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

14 فروردین 1401

امتحان نوبت دوم مطالعات اجتماعی هفتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

5 بهمن 1399

نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی هفتم

5 بهمن 1399

نمونه سوالات مفهومی درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم