19 بهمن 1399

آزمون فصل 1 زیست دوازدهم تجربی

19 بهمن 1399

سوالات فصل 7 زیست دوازدهم به تفکیک گفتار

19 بهمن 1399

آزمون و پاسخ فصل 2 زیست شناسی 3 رشته تجربی

19 بهمن 1399

سوالات خط به خط فصل 5 و 6 زیست دوازدهم تجربی فایل ورد

19 بهمن 1399

زیست شناسی 3 سوالات خط به خط فصل 4

19 بهمن 1399

تست فصل 6 زیست شناسی دوازدهم تجربی

19 بهمن 1399

سوالات نهایی خط به خط فصل 2 زیست 3 تجربی

19 بهمن 1399

نمونه سوال زیست شناسی 3 فصل 3

27 دی 1399

نمونه سوال امتحانی نوبت اول زیست شناسی 3- پایه دوازدهم

27 دی 1399

نمونه سوال امتحانی دی ماه زیست شناسی 3- پایه ی دوازدهم

27 دی 1399

ورقه سوال امتحانی دی ماه زیست دوازدهم

27 دی 1399

نمونه سوال امتحانی نوبت اول زیست شناسی دوازدهم تجربی