11 اردیبهشت 1401

جواب فعالیت های درس 10 قرآن هفتم ( جلسه اول و دوم )

24 فروردین 1401

آزمون نوبت دوم قرآن هفتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

8 اسفند 1400

آزمون دروس 11 و 12 قرآن هفتم در فرمت word و pdf + پاسخنامه

8 اسفند 1400

آزمون دروس 9 و 10 قرآن هفتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

1 بهمن 1400

آزمون درس 7 و 8 قرآن هفتم + پاسخنامه

2 دی 1400

آزمون نوبت اول قرآن هفتم + پاسخنامه

2 دی 1400

امتحان نوبت اول قرآن هفتم + پاسخنامه

9 خرداد 1400

آزمون نوبت اول قرآن پایه هفتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

15 دی 1399

آزمون قرآن هفتم نوبت اول در قالب word و pdf + پاسخنامه

15 دی 1399

آزمون قرآن پایه ی هفتم نوبت اول همراه پاسخنامه