«چینی» به فهرست زبان‌های خارجی قابل آموزش در مدارس اضافه شد

بازدید: 91 بازدید

بر اساس جدیدترین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش که با امضای رییس جمهور ابلاغ شده است، زبان‌های «چینی» و «عربی» به فهرست زبان‌های خارجی قابل تدریس در مدارس کشور افزوده شد.