آمار نگران‌کننده وضعیت آب لوله‌کشی، توالت و آبخوری در مدارس دولتی کشور

بازدید: 238 بازدید

▫️در آمارهایی که توسط “مرکز پژوهش‌های مجلس” منتشر شده است، روی دیگری از محرومیت‌های مدارس دولتی آشکار شده است.

✍️از مجموع ۱۰۶۴۹۱ مدرسه دولتی در کل کشور:

▫️۷۰۱۷ مدرسه (۱۱.۱۹ درصد) فاقد آب آشامیدنی لوله‌کشی شهری یا روستایی.

▫️۱۵۲۶۵ مدرسه (۲۴.۳۵ درصد) فاقد آبخوری مجزا از روشویی.

▫️۵۲۶۸ مدرسه (۸.۴ درصد) فاقد چشمه توالت.

▫️۱۱۸۵۷ مدرسه ( ۱۸.۹۱ درصد) فاقد سیستم دفع بهداشتی فاضلاب.

▫️۱۰۳۶۱ مدرسه (۱۷.۹۴ درصد) فاقد دستشویی/ روشویی.

▫️۱۸۰۹۴ مدرسه (۲۸.۸۶ درصد) فاقد لوله‌کشی صابون مایع هستند