وزارت ارتباطات برای هیچ آزمونی حتی یک دقیقه هم اینترنت را قطع نخواهد کرد

بازدید: 127 بازدید

خرامید، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات:

▫️همانگونه که سال قبل هم اعلام شد، وزارت ارتباطات برای هیچ آزمونی حتی یک دقیقه هم اینترنت را قطع نخواهد کرد.

▫️امروز، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در نشست تشریح فرآیند برگزاری امتحانات نهایی خرداد از تصمیم برای رایزنی با وزارت ارتباطات به منظور قطع اینترنت بین‌الملل از ۵ دقیقه قبل تا ۳۰ دقیقه پس از شروع امتحان به مدت ۱۰ تا ۱۱ روز در مدت زمان برگزاری امتحانات نهایی خبر داده بود.

💢 تکذیب قطع اینترنت به مدت ۱۰ تا ۱۱ روز در زمان آزمون نهایی

صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

قطع اینترنت ۱۰ تا ۱۱ روز زمان آزمون نهایی مدارس تکذیب می شود. این گزینه بررسی شد اما تصمیم گرفته نشد و چنین برنامه ای وجود ندارد