ظرفیت رشته های پرمتقاضی در کنکور سراسری 1402

بازدید: 106 بازدید

◀️ پزشکی: ۱۱۵۲۰ نفر

◀️ دندون:۲۲۱۵ نفر

◀️ پرستاری:۶۷۰۰ نفر

◀️ فرهنگیان تجربی:۶۹۱۵ نفر

◀️ فرهنگیان ریاضی:۳۱۸۶ نفر

◀️ فرهنگیان انسانی:۱۴۸۱۸ نفر

◀️ فرهنگیان هنر:۱۸۳ نفر

◀️ فرهنگیان زبان: ۳۰۸ نفر