جزئیات قطعی اینترنت در کنکور / پورعباس: اختیار کامل در مورد نحوه قطع اینترنت با وزارت ارتباطات است

بازدید: 244 بازدید

رئیس سازمان سنجش در نشست خبری:

🔹صیانت از سلامت کنکور مطالبه همه مردم و داوطلبان است / نقطه کمال امنیت کنکور، محدود کردن اینترنت است.

🔹ما می خواهیم عکسی ارسال یا دریافت نشود نمی خواهیم به طور کامل اینترنت قطع شود.

🔹تجهیزاتی که در اختیار داوطلبان خاطی است خیلی پیشرفته است و در عرض یک ثانیه عکس میگیرد و به طور خودکار ارسال می شود.

🔹امیدواریم وزارت ارتباطات با سازمان سنجش و مردم همراهی کند.